Subterra


Subterra är en liten och flexibel byrå som gör utveckling av webbsystem, webbsidor och det mesta annat inom IT.

Vi kan komma in som en förstärkning i ert utvecklingsteam eller vara er tekniska specialist för att röja problem ur vägen. Vi kan anpassa vår insats till vad ni behöver. Vi kan göra hela projekt från start till slut, produktutvecklingsinsatser eller implementera en reklambyrås eller designers vision åt er.

Våra största styrkor ligger i tillförlitlig teknik, tydlig kommunikation och att vi lutar oss på gedigen erfarenhet. Vad ni än vill göra lär vi ha erfarenheter som leder oss rätt för att ge er bästa möjliga hjälp.

Om ni vill diskutera ert projekt eller har frågor kontakta oss.


Erfarenhet & specaliseringar

Automatisering & stödsystem

För att förenkla interna processer har vi ofta arbetat med att automatisera processer och rutiner. Både genom mer komplexa integrationer och enkla men praktiska lösningar.

Produktutveckling & förädling

Vi har god erfarenhet av att arbeta fram mindre produkter och paketerade lösningar såväl som att bidra till förädling av existerande produkter och system. Behöver några av era lösningar ett lyft kan vi säkert bidra.

Utbildning & skola

Vi har arbetat i många år med många kunder inom utbildning. Allt från förskola till gymnasiet såväl som privata aktörer inom företagsutbildning och interna lärsatsningar.

Kunskapsorganisation & informationsstrukturer

Vi har ingående utbildning och gott om erfarenhet i hur man både arbetar med att organisera organisationers kunskap och hur information struktureras, lagras för förvaltning och användning.


Tekniskt & praktiskt

Programmeringsspråk

 • Python
 • Javascript & Node.js
 • PHP
 • Elixir + OTP
 • HTML, CSS, LESS, SASS, etc.
 • C# för Unity

I övrigt bekant med: C, Erlang, C# för .Net, GLSL

Webb, CMS & stackar

 • Django (Python)
 • Flask (Python)
 • Phoenix (Elixir)
 • WordPress

I övrigt bekant med: Django REST Framework, Express, Drupal, Angular 1, React + Redux, Vue.js

Databaser & tjänster

 • PostgreSQL
 • MySQL
 • SQLite
 • MySQL
 • Elasticsearch
 • Redis
 • Supervisor
 • RabbitMQ

I övrigt bekant med: MongoDB, CouchDB, MSSQL, Bind

Övrigt

 • Google API: Integrationer med Drive, Sheets, etc.
 • Facebook API
 • API-integrationer med andra tjänster
 • Adobe-sviten: Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Enklare videoredigering och inspelning av bruksvideo

Kontakta oss

Om ni har frågor eller vill prata igenom något projekt så är det bara att kontakta oss.